Fotoalbum

Utsikt från Näse sten

Ett gammalt kolorerat postkort från sekelskiftet. Muren till vänster tillhör Näse Gård. Det vita huset ovanför, Prostgården. Vid kyrkan Diktarhemmet och till vänster det s.k. "Slottet" Förlag. J.L. (Jakob Ljungqvist) Fotograf. Nyblin Daniel, Helsingfors. Övrigt.81/241 V9 höger det s.k. "Slottet" Ej postgånget kort.

Borgå vy med kyrkan och strandbodarna. Postad till Björneborg 1927. Förlag. Valter Sjöberg, Borgå

Vykort med domkyrkan och strandbodarna från år 1907. Postad till Wien 23.5.07. Ankomst 1.6.07. Förlag: Erik Söderström. Borgå-Porvoo

Vykort från 1904. Postad till Helsingfors Förlag: Erik Söderström. Borgå-Porvoo

Borgå vy som julkort. Utgivare: Pappershandeln Ester Ruuth Lindahl, Borgå. Postad 1918 från Askola till Wakkola.

Borgå Domkyrka i månsken, Oskrivet kort från sekelskiftet

Det gamla Rådhuset, numera museum

Biskopgatan vid seklet början

Vy från Borgbacken

Brandkårshuset. Brandkårister i vita uniformer

Domkyrkan och gamla bron. Utgivare: Erik Söderström, Borgå Övrigt: Fotograf: John Granlund.

Samma kort tryckt i färg Berlin Tyskland Övrigt: Fotograf; John Granlund.

Vintrig Borgå vy Januari 1903 Postad till Rektor Törngren, Uleåborg Förlag: Erik Söderström Borgå Övrigt:49857

Borgå Brobrinken. Kortet postad i Helsingfors 2.V.1933. Med Luftpost via Berlin till Bratislava, Tjeckoslovakien. Förlag: Erik Söderström Borgå

Marknad på Borgå torg, 1960-talet

Hörnet av Fredsgatan och nuvarande Mannerheimgatan

Föreningsbanken vid Krämaretorget

Gamla bron Förlag. J.L. Övrigt. 82/240 V16

Marknad på Borgå torg

Bio Royal. Bombades under vinterkriget 1940 Biografen Royal öppnades den 19 september 1919 och utkonkurrerade stadens andra biograf Scala på 1920-talet.

Postkort av J.L. Runeberg, av svensk tillverkning ,omkring sekelskiftet. Ej postgånget kort. Se adresssidan följande bild. Kortet är troligen utgivet av P.Palmquist Aktiebolag, Stockholm

Typisk svenks adressida från sekelskiftet

Runebergs Hem. Daterat 1905, men ej postgånget. Förlag: O.J. Börren Övrigt; N:o.39

Runebergs hem. Postad 31 XII 1902 till H:fors. Förlag: O.J. Börren. Överigt N:o. 39 Gott Nytt År ! kort.

Runebergs hem. med text på bildsidan Ej postgånget kort. Utgivare: PK

J.L. Runebergs hem. Förlag: Söderströms Bokhandel. O.Y.Borgå

Trappan till J.L. Runebergs hem. Förlag: Söderströms Bokhandel. O.Y. Borgå

Folkhögskolan i Borgå. Postad 1905 till Tavastehus. Förlag: Erik Söderström. Borgå-Porvoo

J.L. Runebergs sommarställe i Kroknäs. Förlag.Knacktedt&Näther, Hamburg. 761. Postad till St.Michel, Brahelinna 1916.

J.L. Runebergs staty ca.1937. Ej postgånget kort

Runebergs staty. Skrivet lokalt, ej postgånget. Förlag: Juho Leinon, Åbo

Runebergs staty, omkring sekelskiftet. Oskrivet kort. Förlag.C. N:s Lj., Sthlm (Carl Nilssons Ljustryckanstalt) Övrigt. 2940

J.L. Runebergs staty. Ej postgånget kort. Copyright. E.Nurmi

Runebergs staty i parken

J.L. Runebergs staty. Postad 1925 till Terijoki. Förlag: Rautatiekirjakauppa O-Y

Runebergs staty. Förlag Artko. Foto: Raimo Ketola Övrigt:5-30-505

J.L. Runebergs grav ca.1934. Utgivare:Missionsbok & Pappershandel. Ej postgånget kort

Vintrig vy från Krämaretorget. Nya Kyrkogatan, numera Runebergsgatan. Postad 1923

Skolgränd i Gamla Stan I folkmun Djävulstrapporna

Skolgränd, svart/vitt tryck. Postad 24.XII.1915 till Greta Langenskjöld, Helsingfors, känd författare och rektor För Svenska privata läroverket för flickor i H:fors . Förlag: Walter Sjöberg, Borgå

Borgå Societetshuset 1907. Postad till Tammerfors 15/10/07 Förlag: Knackstedt & Näther Ljustryckeri. Hamburg

Societetshuset vid torget. Numera rivet

Vykort Societetshuset. Akvarell av konstnären Frans Nyberg

Parkgatan, nuvarande Lundagatan. Röda tegelbyggnaden Borgå Bryggeri , Verksam 1871-1970. Postad 1921 till Kadrag, Ellvik. Förlag:Pappershandeln Ester Ruuth Linddahl. Borgå

Sparbanken i Borgå. Numera säte för Borgå Församling.

Stadshuset i Borgå

Stadshuset. Borgå Brandkårs manskap solar sig till höger. Foto: Fred Runeberg

Svenska Gården vid torget. Året var 1933

Flygfoto av Borgå torg. Societetshuset till höger och Svenska Gården till vänster

Veljekset Karhumäkes flygfoto över Borgå, ca; 1950-talet

Hästmarknad från den "gamla goda tiden" Till vänster syns Borgå Lyceum

Utsikt från kyrktornet. Huset i mitten, det gamla gymnasiehuset som uppfördes på 1850-talet

Sida från gammal tidtabell. Ångslupen "Bergstad" avgick från Brasas till Borgå kl.5 f.m. Huset till vänster firman August Eklöfs kontor.

Nuvarande Borgå vy med Mannerheimsgatans bron.

Ågatan på 1890-talet. Nytryck, utgivet av Borgå Museum

m/s J.L. Runeberg på Borgå å. Byggnadsår 1912

Vy från Borgbacken, kyrkan och gamla bron. Postad till Esse 1925. Förlag. ?

Kyrkan med Diktarhemmet. Förlag. J.L. Övrigt. 82/239 V16

Kyrkotorget ca: 1926

Kyrkotorget vintertid

Domkyrkan. Utgivare: Söderströms Bokhandel. Ej postgånget kort. Format: 9x14

Domkyrkan. Utgivare: Söderströms Bokhandel. Ej postgånget kort. Format:10,5 x14,9

Domkyrkan, södra sidan. Foto. Othman N:o46

Borgå Domkyrka, huvudingången. Postad 1934 till Helsingfors. Förlag: Porvoon Kirjakauppa- Borgå Bokhandel.

Kyrkovy från 1930-talet. Förlag Söderströms Bokhandel

Domkyrkan sedd från södra sidan. Ej postgånget kort

Domkyrkan och klocktornet. Förlag: SMA. Färgfoto: Vilho Setälä

Lottornas kiosk i stadsparken på 1930-talet

Stadsparken.Postad Borgå 7.11.1904 till Uleåborg. Förlag O.J. Börren. Övrigt: No. 41.

Borgå vy med det gamla vattentornet till vänster. Till höget oppåt bokförlaget WSOY

Kyrkotorget med Biskopgården. Bakom kyrkan Marthagården, numera hotell.

Domkyrkan efter branden 2006.

Domkyrkan

Domkyrkan efter branden 2008

Diktarhemmet. Ej postgånget kort. Utgivare: Borgå Bokhandels AB

Diktarhemmet. Postgånget kort. Utgivare; Missionsbok &Papparshandel

Diktarhemmet,gårdssidan Ej postgånget. Fotograf; Walter Sjöberg

Diktarhemmet. Postad 1944 till Sverige. Förlag Söderströms Bokhandel AB. Borgå

Gabriel Linséns byst. Förlag Paperitaide. Postad 1974 till Helsingfors, Övrigt: 487/6

Flensborgsgränd med Diktarhemmet. Postgånget kort 1911 Fotograf; Walter Sjöberg

Mellangatan och Flensborgbrinken. Foto: P.Alava. Postad 1946 till Helsingfors

Mellangatan och Flensborgsbrinken. Oskrivet kort. Förlag: ?

Vy från Rådhustorget i Gamla Stan. I baKgrunden Mellangatan. Postad December 1914 till Helsingfors. Censurstämpel. Förlag: Carlstens Verlag. Hamburg Övrigt. Serie 50, Nr.5

Interiör från Rosenströms kolonialhandel på Mannerheimsgatan. Personer, Grannen radiohandlaren Lennert Törnqvist, bakom disken fru Palmu,f.Rosenström och An-Mari (?) Frejborg. Två personer okända. Utgivare: Uusimaa

Festspel på Borgbacken 1899. Utgivare: Uusimaa

Förr cyklades Borgåloppet mellan Borgå och Helsingfors. Längst till höger mångåriga Borgåloppssegraren Raul Hellberg Utgivare: Uusimaa

Stadsinsingjören G. Cristiernin och WSOY direktör R. Särkilahti vid en obrisserad bomb 1940

Gamla bron och Maren. Foto: Taio Pajunen

Borgå båthamn vid Maren. Förlag; Lajhatukku. Helsinki

Gamla stan by night. Foto: Studio Seppo Sirkka.

Domkyrkan och Kanonen. Foto: Raimo Ketola.

Kanonen vid gamla bron, Förlag: Kamera-67. Foto Nina Sivén 2002 Tryck: Formato AB

Flerbildkort. Foto: Matti Tirri, Maarit Fabritius. Utgivare: KuultoKuva

Flerbildkort. Utgivare:KuultoKuva

Flerbildkort. Foto: Ilpo Pohjola. Utgivare: PR-kortti

Borgå Lantdag 1809. Oljemålning av Emanuel Thelning 1767-1831. Utgivare Borgå Museum.

Borgå Museum. Knutsonrummet, möbler i biedermeierstil.

Borgå Museum. Möbler från 1700-talet.

Interiör från J.L. Runebergs hem. Postad 1942 till Sverige. Förlag: Elsa Winbergs Pappershandel. Borgå.

Borgå Lyceum. Ej postgånget kort. Utgivare: PK

Borgå Lyceum. Ej postgånget kort. Utgivare: Missions-& Pappershandel, Borgå

Studenterna anländer till Borgå. Oskrivet kort. Förlag. OY. Launis AB. Övrigt. S.34

Eugen Schaumans likfärd till familjegraven i Borgå. Gravkullen i Borgå Förlag O-y.Launis A-b. Helsingfors Postad till Syd Afrika, till Baronessan Elsie Mannerheim

Eugen Schaumans grav i Borgå. Utgivare: Missionsbok & Pappershandel. Ej postgånget kort

Eugen Schaumans grav. Utgivare: ? Ej postgånget kort

Ågatan med Gamla Rådhuset. Postad till Rihimäki 1921. Förlag. PK

Nikolaigatan. Huset till höger, nuvarande Mannerhemsgatan 1.Här öppnades hösten 1908 Borgå Biografteater. Biografen var verksam till 1915. 1912 ändrades biografen namn till Maxim. Förlag Knackstedt&Näther, Hamburg. Postad 1908 till Uleåborg. Övrigt 673

Nikolaigatan i färg Postad från Borgå 22.VII.1907 via Åbo till Rymättylä. Förlag: Knackstedt & Näther,Hamburg Övrigt:1088.

Näse sten. Walter Sjöberg, Borgå. Postad 1926 till Helsinki

Näse Sten.Postad 1919 till Kotka Förlag: Missionsbok & Pappershandel, Borgå

Näse Sten. Postad 1915 till Hyvinge, Censurståmpel. Förlag: Missions bok & pappershandel. Borgå. Övrigt: 15197 import.

Skeppsredaren och handelsmannen Johan Solitanders hus vid Kyrkogatan och Kyrkotorgets hörn. Förlag: E. Söderström. Borgå Postad 1908 till Uppsala, Sverige

Vid Vävaregränd grunndades 1846 Finlands första dövstumsskola av Carl Oskar Malm. Förlag Knackstedt&Näther Postad 1915 till Jyväskyla Övrigt: Serie 552.No.9

Borgå Dövstumsskola. Skolan upphörde 1993. Postad 1904 till Helsingfors. Förlag; O.J. Börrens pappershandel. Borgå Övrigt; Stämpel Prestgårsbacken

Borgå Dövstumskola. Postad 16.X.1923, till H.fors. Damen på kortet fotografen Natalie Linsén väninna Atta Söderström. Utgivare Erik Söderström. Borgå. Övrigt: Nr. 4

Ralingens Gränd. Postad från Helsingfors 1923 till Sverige.Kortet har också en båt silhuett stämpel. Förlag: Missionsbokhandeln. Borgå

Ralingen Gränd. Postad 1966 från Borgå till Ekenäs. Förlag: Borgå Museum

Ralingens gränd. Till höger Gamla Rådhuset. Förlag: Paperitaide. Foto: J.Poutanen. Postad 1970 till Helsingfors

Biskopgatan från norr. Förlag. Erik Söderström, Borgå Postad. 1913 till Helsingfors

Hörnet av Nikolaigatan och Biskopgatan, Gamla Apoteket till vänster och i bakgrunden Hopiz Elim, Postad till Karl Törngren, Åbo från kusinerna i Borgå 1907 Förlag: Erik Söderström

Borgå Skeppvarf, omkring 1912-13. Ej postgånget kort.

Gata i gamla Borgå. Norra delan av Mellangatan. Tilltryck på bildsidan Gott Nytt År! Utgivare Walter Sjöberg, Borgå. Postad till Gäddrag.

Vykort Illby gränd. Postad 1921 till Tammerfors. Förlag: PK. Övrigt: T 625

Borgå, Hörngränd. Postad 1930 till Nurmi station. Förlag: ? Övrigt: 32642

Panoramavykort av den kända Borgå fotografen Eino Nurmi. Strandbodarna, Ralingens Gränd, Hörngränd, Borgströms skvär.Postad 1960 till Killo. Copyright: E.Nurmi

Från Borgå skärgård. Svartviken på Pörtö. Daterat 1905. ej postgånget. Förlag: Erik Söderström Borgå

Hörngränd i Gamla Borgå. I bakgrunden början av Östra Långgatan. Postad 1902 från Kerava till Helsingfors. Förlag: Erik Söderström

Vy från Borgbacken. Postad 13.VII 1937 till Hyvinge Åvik. Förlag; Elsa Winbergs Pappershandel Borgå.

Kyrkogatan i seklet början. Obs. skyltarna "Tyghandel" och "Kolonial & Matvaruhandel" K. Backman" Utgivare. PK Övrigt: T 626

Vy från Ågatan. Postgånget kort från seklet början. Utgivare E. Söderström. Borgå

Krigarbyn i Borgå Hus nr.2. Boende Åke Wikstens: familj. Till vänster hus nr.1 boende Hugo Karlssons: familj. Förlag BeWeX Foto: Othman

Borgå Östermalm, Pernågatan från seklets början. Postad från Forsby såg 27.XII.1920 till Notsjö Förlag: Missions & Pappershandel. Borgå Övrigt: 16598/8999

Vy från Gymnasiegränd. Postad 21.1.1914 till Riihimäki. Utgivare; Erik Söderström. Borgå

Kyrkporten och det gamla Gymnasiet Postad 1926 till Uppsala,Sverige, Förlag:?

Biskopsgården och det gamla Gymnasiet Postad 8.1.1953 till Skara, Sverige. Förlag: BeWeX Foto: Othman. N:o 5

Borgå Biskopsgården. Förlag; Söderströms Bokhandel,' Postad till Jakobstad 1938.

Consistorie huset. Bakgrunden Borgbacken Förlag; Walter Sjöberg. Borgå

Kyrkans östra port. Postad 1.1.1932 ! till Uleåborg, eftersänt till Helsingors. Avsändare troligen Ida Strömborg. Förlag; PK Övrigt: T 616

Brunnsgatan. Postad Borgå 22.7.1915 till Åbo. Förlag: Erik Söderström. Övrigt: Damen på bänken Augusta Söderström. Fotograf, Natalie Linsén

Nya Folkskolehuset. Postad Borgå 17.11.1911 till Åbo.

Borgå, Svinö bryggan Postad till Lyceisten Karl Törngren, Åbo 1912. Förlag Erik Söderström, Borgå

Krämartorget med Valtimos huset och Nobel.Standard bensinstation. Till vänster Simolins gård, före nybygget 1934. Bakom Huotaris gård, Förlag: Ilmakuva. Veljekset Karhumäki Postad till Tampere 1938, Övrigt. No.2196

Gamla Stan och Domkyrkan med bron och Maren till höger Postad från Helsingfors till Berlin, Tyskland 2/8.1939. Förlag; Okänt. Övrigt: 753.

Domkyrkan och Gamla Bron. ej postad Förlag; Carstens Verlag, Hamburg övrigt: serie 50 Nr.3

Vy från Borgå skärgård Pörtö, Lukusundet Postad 12.VIII.1906 till Åbo, Buckila. "Medf.ång. "Nådendal" Förlag;Knackstedt & Näther,Hamburg. Övrigt; 1095.

Borgå Frihetsstatyn över 1918 stupade.Postad 1933, Förlag Elsa Vinberg.Borgå

Erik Söderströms bokhandel på Nikolaigatan vid sekelskiftet. Förlag Erik Söderström

Nya Kyrkogatan Erik Söderströms bohandel och Föreningsbanken hus till höger. Förlag. Missionsbokhandeln. Borgå

Finska Yhteiskoulu. Förlag; Erik Söderström. Postad till Turenki 1904.

Borgå hamn, s/s Borgå till höger. Förlag; Elsa Winbergs Pappershandel. Postad till Ekenäs 1935

Borgå hamn ifrån seklets början. Ej posrtad. Förlag Knackstedt & Näther. Hamburg

Vykort bilder från gamla tider i Borgå

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Danielle | Svar 01.05.2013 02.22

Thank you very much for sharing these windows to the past! Really enjoyed browsing through them and learning new things!

sven waldemarson | Svar 12.07.2012 17.07

Hej
En inspirerande och fin hemsida! Well done!

Svennew

Roy and Cynthia Blomquist | Svar 12.10.2011 21.28

Thank you!
Beautiful photos of a rich heritage!

Berit Petäjäinen | Svar 09.08.2011 15.18

Tack för titten.Du har inga foto,då Borgå Domkyrkan brand för några år sedan.

Kenneth Bergqvist 17.12.2011 20.57

Jag har kan skicka till Rolle

Berit Petäjäinen | Svar 28.06.2011 22.04

Jag gillar att se gamla vykort.Jag minns inte Royal.Vilken år var det ,rivs bort ? Tack för titten.!

Sonja Bengtsson | Svar 28.06.2011 19.50

Vilka vackra vyer. Får en klump i bröstet ibland när jag ser på Borgåvykort, längtar så tillbaka. Undrar hur livet varit då? Tack för titten/Sonja

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

13.01 | 16:05

Svartviken är mot öster. Detta är Byviken som vätter mot väster. Bilden tagen från tulltornet. Fin bild! Liljebergs båtvarv i mitten.

...
01.07 | 19:23

Va snyggt vattentornet var ändå. Synd att dom rev det.

...
16.06 | 00:31

RolleBe Har du googlat på slemkörtel ?
Hälsningar Lillpelle.

...
01.05 | 02:22

Thank you very much for sharing these windows to the past! Really enjoyed browsing through them and learning new things!

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS