Släktkrönikan

                             Släkten Bergqvist från Västerbotten

 

                                                    Tab.1

Eric Bergqvist f.1765 kommer med betyg ifrån Wästerbotten av den 1.6.1789 till byn Gislom i Pernå församling, till gården Mattas. Flyttade 1794 Till Isnäs och till Pernå kyrkoby år 1797. Vigd 25.10.1798 med Hedvig Thomasdotter. f.12.9.1776. Till Tervik, Pesus gård i Malmgård år 1800. Flyttade till Gerby,

Gretas 1805 och till Påvalsby 1817. Hedvig Thomasdotter dör i Påvalsby

den 16.11.1824 i bröstvärk 48 år gammal.Eric Bergqvist dör är 1825

60 år gammal. Begravdes den 28.11.1825.

Barn:

Helena Christina f.20.7.1799. Tab.2

Carl f. 1.6.1803. Tab.3

Anna Greta f.298.1805. Tab.4

                                           Tab.2

Helena Christina Bergqvist f.20.7.1899 på Tervik. Flyttade år 1820 från

Lovisa till Pernå kyrkoby, Baijars gård. Till Påvalsby, Petas, gifter sig

som Lena Stina 28.9.1829 med bonden, änklingen Johan Samuelsson

Lena Stina dog som sytningsänka 76 år gammal i vattensot 8.11.1874.

Barn:

Vendla f.20.9.1831

Otto Magnus f.16.10.1833

Ester Sofia f.15.6 1841. Död 25.10.1841. Kikhosta.

Wilhelm f.13.4. 1844

                                         Tab.

Carl Bergqvist f.1.6.1803 på Tervik. Kom år 1821 från Mörskom till

Haddom, Bengts, där han arbetar som dräng till år 1822 då han flyttar

till Särklax rusthåll. Åskas torp som dräng.Flyttar år 1825 till Pernå

kyrkoby,Baijars gård och kallas där fiskare. Gifter sig där3.9.1826

med pigan Lovisa Smalberg f.13.7.1805 Bergby.Flyttar år 1833 från

Baijars gård tillsammans med hustrun lovisa och tre barn till Tjusterby

gård.Flyttar till Isnäs gård år 1844 och till Sjögård, Holms år 1852.

År 1855 till Hommansby, Kuggantas som landbonde.Dog där 56 år

gammal i bröstfeber januari 1859. Lovisa Smalberg dog som änka 63 år

gammal på Kuggom, Nykulla torp 24.1.1869.

Barn:

Carl Fredrik f.4.5. 1827.Tab.5

Johan Wilhelmf.9.6.1829. Tab.6

Christina Lovisa f.7.5.1832. Tab.7

Lena Sofia f.6.4.1840. Död på Sjögård 20.9.1852. 12 år gammal i rödsot.

                                         Tab.4

Anna Greta Bergqvist f.29.8.1805 Gerby, Grels. Flyttar från Påvalsby

1822 till Haddom som piga. Flyttar år 1825 till Åskas torp, men 1826

flyttar hon till Lovisa. Därifrån flyttar hon 1836 till Fredrikshamn som

tjänstepiga. Vigd där 4.11.1838 med sold. vid Cad.Corps Roman

Andrejeff. Är där antecknad som Anna Margaretha Bergqvist.

Barn ?

 

                                             Tab.5

Carl Fredrik Bergqvist f.4.5.1827. Dräng på Kuggantas, vigd 5.9.1851

med änkan Anna Johansson f.20.1.1820 Pukkila.Torpare på Kuggom,

Nykulla torp.

Annas barn:

Carl Johan f.3.10.1846 Tab.8

Nestor f.27.2.1849 Tab.9

Carl Fredrik och Annas barn:

Otto Wilhelm f. 17.4.1853. Död 26.5.1854. Magref.

Elisabeth Christina f.6.3. 1855. Tab.10

Fredrik Wilhelm f.2.4.1854. Död 25.10.1868. Bröstfeber.

Maria Lovisa f.19.2. 1865.Död 2.7.1865. 5 mån.rödsot.

                                       Tab.6

Johan Wilhelm Bergqvist f.9.6.1829, nöddop samma dag Pernå

Baijars. Spannmålstorpare. Gift med  Gustava Fredrika Backman

Gustava dog den 11 januari 1863 på Sjögård 27 år gammal i nervfeber.

Omgift 8.11.1863 med Hedda Sofia Vikmanf.12.4.1834. Johan Wilhelm

dog den 5.6.1868 38 år gammal i nervfeber.

Barn:

Emilia Sofia f.19.11.1858. Tab.11

Otto Wilhelmf.oä. 5.5.1860. Tab.12

Karl Johan f. 29.8.1864. Tab.13

Amanda Theresia f.2.10.1867. Tab.14

                                          Tab.7

Christina Lovisa Bergqvist f.7.5.1832 Särklax. Gifte sig med f.d,insp.

Johan Carlsson f.20.3.1830 i Mörskom.

Barn:

Mathilda f.31.8.1857.

                                         Tab.8

Carl Johan Bergqvist f.3.10.1846, vigd med Edla Christina Bergheim

f.28.11.1852. Flyttade 18.6.1886 till Kymmene. Carl Johan dog där

17.11.1904 och Edla Christina 6.8.1930.

Barn:

Edla Maria f.22.3.1879 Pernå. Gift Manninen Dog som änka 29.10.1954.

Mannen arkebuserad 19.5.1918.

Erna f.5.12.1885 Gislom Pernå. Död 16.8.1954. Släktnamn Salmio.

Elna f.23.2.1894 Kymmene. Flyttade 1916 ogift till Helsingfors.

                                           Tab.9.

Nestor Bergqvist f.27.2.1849 Pernå, Gislom, Ers. Flyttade 7.12.1869 till

Lovisa. Vigd 10.6.1889 med Maria Sofia Pelander f.15.8.1865. Nestor

dog den 28.7.1913 och Maria Sofia den 3.11.1920.

Barn:

Karl Nestor Brunolf Bergqvist f.9.12.1889.Tab.15

Axel Ferdinandf.11.10.1891.Skomakare.Död 14.7.1912. Lovisa. Tuberkulos. 20 år gammal.

Johan Leonard f.25.9.1894.Arbetare. Död 16.9.1914. Lovisa Lungsot. 19.år gammal.

Edith f.29.12.1898. Död 26.9.1915. Lovisa. Lungsot. 16 år gammal.

 Ester Elisabeth f.15.9.1901. Död 29.5.1922. Lovisa. Lungsot.20 år.

John Mikael f. 23.11.1905. Tab. 16

                                           Tab.10

Elisabeth Christina Bergqvist f. 6.3.1855 Pernå. Utflyttade 10.10.1880

till Helsingfors. Troligen flyttat vidare till Vasa, eftersom hon 1888

inflyttar åter till Helsingfors. Vigd 19.7.1888 med Magnus Johansson

f.6.3.1855 Pernå. Elisabeth dog som änka 1.8.1911.

Barn:

Karl  Magnus f.7.8.1888. Död 11.5.1889. Helsingfors

Oskar Wilhelm f.3.2.1890. Släktnamnsändring 1920. Rantama

Karin Kristina f.18.7.1896. Död 22.7.1912. Helsingfors

Anna Emilia f. 14.9.1896. Död 13.8.1915. Helsingfors

Axel Gunnar f.23.3. 1901. Död.23.3.1904. Helsingfors

                                         Tab.11

Emilia Sofia Bergqvist f.19.11.1858. Vigd 15.4.1880 med spannmåls-

torparen Alexander Konstantin Tesslund.f.1855, Sjögård.

Barn:

Carl Edward f.25.2.1880. Tervik

Amanda Sofia f.8.7.1883.Tjusterby. Död 17.7.1887.Diarré,rödsot.

Gunnar Alexander f.6.1.1889

Amanda Sofia f.4.2.1890. Död 12.5.1890 Tervik.Drängdotter. Diarré.

Karl Wilhelm f.14.11.1890.Sjögård.Död 15.7.1895 Tjufö. Lunginflamtion.

Oskar Ferdinand f.23.1.1893 Tjufö.

Edit Sofia f.3.5.1895. Tjufö.

Johanna Maria f.1.5.1897.Keifsalö, Ers.

Ingrid Emilia f.20.7.1899. Sjögård.

Elin Matilda f.3.2.1902 Sjögård. Död 26.2.1903. Magkramp.

                                          Tab.12

Otto Wilhelm Bergqvist f.6.5.1860 oä. son till Hedda Sofia Vikman.

Drängpå Bergsby, Lyckas. Som ogift skriven i Borgå. Förelyst 11.9.1892.

med Johanna Wilhelmia Gustavsdotter f.17.7.1866. Johanna dog

16.3.1900 i lunginflamation.

Barn:

Emilia Elisabeth f.29.6.1893.Död 9.2.1896 Tyfusfeber.

Wilhelm Richard f.11.7.1895. Död 9.12.1895.

                                           Tab.13

Karl Johan Bergqvist f.4.9.1864. Stalldräng på Tervik gård. vigd

4.10.1885 med Hedvig Lovisa Hagman f.15.10.1865. Död 13.10.1893

i barnsäng, odöpt gossebarn f.9.10.1893 dog ½ t. efter födseln.

Omgift med Maria Sofia Högström f.30.9.1871.

Barn:

 

Karl Viktor f.4.11.1987. Död 11.1.1888. Okänd sjukdom.

Amanda Sofia f.4.2.1890 Tervik. Död 15.5.1890 3 mån, 7dg. Diarré.

Elin Augusta f.8.6.1891. Tervik,Sivars.

Karl Arvik f.2.5.1899 Tervik. Död 18.5.1891. Slag.

Eija Maria f.5.3.1904 Tervik gård.

                                          Tab.14

Amanda Theresia Bergqvist f.2.6.1867 Tervik. Gift med smeden Carl

Wilhelm Strömfors f.14.7.1874 Borgå.

Barn:

Verner Waldemar oä. f.20.3.1889 Forsby, Träskända.

Gerhard Edvin oä.f.29.9.1892. Tervik. Död 22.1.1895.

Edith Alice f.23.6.1895. Tervik.

                                          Tab.15

Karl Nestor Brunolf Bergqvist f.9.12.1889 Lovisa. Emigrerade till USA

1911 via Toronto,Canada. Ändrade namnet till Carl Johnson och var bosatt i Buffalo NY.

Dog på sjukhus i Perrysburg, NY. efter 6 mån. i sviterna av lungsjukdom i en ålder av 53 år

10 mån. 4 dag. Nov 11.1943

                                          Tab.16

John Mikael Bergqvist f.25.11.1905 Lovisa. Vigd 30.8.1930 med

Dagmar Irene Blomqvist f.10.2.1903. Strömfors. Medlem i Livisa Musik-

kapell 1921-1930. Aktivt med i Lovisa skyddskår. Innehaft anställning

på Vulcan AB i Lovisa. Från 1934 lagerförman för Nobel-Standard Oil

lagerdepå i Valkom. Förflyttning till Borgå 29.8.1938 till lagret vid

Sakta Farten. Lägret upphörde 1950, därefter anställning på Borgå

Möbelfabrik till pensioneringen 1970. John Mikael dog29.8.1972 och

Dagmar Irene avled 22.8.1993.

Barn:

Rolf Harald f.6.1.1933. Adopt. Tab.17

                                             Tab.17

Rolf Harald Bergqvist (f. Sjöholm) 6.1.1933 Lovisa. Gift 5.1.1962 med

Asta Elise Ingeborg Wahlström f. 17.1.1939 Borgå. Anställd vid

Tryckeri & Tidningsaktiebolag 17.10.1950-20.2.1971. Därefter

anställning vid Bokbinderi Reijonen OY. 1990 namnändring Nykysidos OY

22.2.1971-31.12.1998. Pensionerad 1998.

Barn:

Kenneth Gunnar Mikael. f. 20.6.1962

Jan Stefan f.7.2. 1968

Yvonne Elise f.24.4. 1973

Susan Ingeborg f.12.7. 1975.

                                

                                   

 

                                   Bildgalleriet

 

 

 

 

 

                          Maria Sofia Bergqvist f.Pelander 1865-1920.

Maria Sofia Bergqvist 1865-1920. John Mikael 1905-1972.Edith 1898-1912

Ester Elisabeth 1901-1922. Johan Leonard 1894-1914.

                         Carl Nestor Brunolf Bergqvist 1889-1943 USA

Carl Bergqvist alias Carl Johnson i USA, här vid Niagara Falls med okänd dam.

Carl Bergqvist (Johnson) bil på en gata i Buffalo NY. 1938

Lovisa Musikkapell anno 1925. Fr,v, John Bergqvist,Viking Jonasson, Emil

Westermarck, Ivar Gustafsson, Arvo Stengård.Sittande Gunnar Gustafsson,

Erik Gaul, kapellmästare Edward Gaul, Sigurd Gustafsson. Harald Viklund.

Lovisa Skyddskårs prisutdelning. Andra man t.v. John Bergqvist. Övriga okända.

John Bergqvist 1905-1972. Rolf Harald Sjöholm sommaren 1933

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

13.01 | 16:05

Svartviken är mot öster. Detta är Byviken som vätter mot väster. Bilden tagen från tulltornet. Fin bild! Liljebergs båtvarv i mitten.

...
01.07 | 19:23

Va snyggt vattentornet var ändå. Synd att dom rev det.

...
16.06 | 00:31

RolleBe Har du googlat på slemkörtel ?
Hälsningar Lillpelle.

...
01.05 | 02:22

Thank you very much for sharing these windows to the past! Really enjoyed browsing through them and learning new things!

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS